Daha konforlu bir iris lensi deneyimi!

İris kontakt lenslerin kullanımında yaşanan problemlerin ana sebebi uygun temel eğri ve lensin diasının seçiminin yanlış yapılmasından kaynaklanmaktadır. Normalde İris kusurlu gözler konjenital nedenlerden dolayı problemlidir. İris kusuru olan kişiler yanlış iris kontakt lensleri kullandıklarında problemler artarak kızarıklıklar, kullanımda yaşanan batma ve kontakt lensin takılma hissi ve lensin sürekli kendini bu şekilde hatırlatması kişinin psikolojisini olumsuz olarak etkilemektedir. Oysa ki uygun su içerikli, esnek malzeme seçimi, doğru temel eğri ve dia ile lens kusurlu göze tam olarak merkezlenirse kullanımdan doğan problemler son bulur.

Kişinin hasar durumuna göre ve hasarlı gözün yapısına uygun olan düşük veya yüksek su içeren, yada yüksek oksijen iletimli malzemeler seçilebilir.

OKSİJEN GEÇİRGENLİĞİ (DK): Birim kalınlıkta kontakt lens malzemenin birim alan bir birim basınç farkı tabi aracılığıyla belirtilen koşullar altında oksijen akışı oranı.

Kontakt lenslerde Oksijen İletimi TRANSMISSIBILITY ne demektir? (DK / t): Oksijen geçirgenliği belirtilen koşullar altında ölçülen numunenin kalınlığına bölünmesiyle değeri.

Kontakt lenslerde Non-İyonik Malzeme ,İyonik olmama özelliği neyi ifade eder? İyonik olmayan – Bir malzemenin yüzeyinde kirlilik barınamaması anlamına gelir. Eğer en az% 0.2 ionisable materyal içeren bir malzeme olmayan iyonik olarak sınıflandırılır.. Non iyonik malzemeler büyük oranda kontakt lens yüzeyinde protein, lipit tortul,kalsiyum ve bazı göz birikintilerini ve bakteri oluşumlarına engel olmaktadır.

HEMA – Hydroxy Etil Methacrylate – çok hidrofilik kontakt lensler (Su sever lensler) ve omurga. HEMA% 38 su tutma yaklaşık 1,20 bir genişletme faktörü sağlar. Bu malzeme bir ilk hidrofilik kontakt lensler kullanılır ve, bağlantı çapraz tarafından VynilPyrrolidone (VP) gibi diğer monomer ekleyerek ise, su içeriği yükseltilmiş olabilir. Örneğin, CF42 = Hema / VP. Hema çok istikrarlı ve güvenli bir malzeme polimerleştirilir