Renk Körü Özel Güvenlik Görevlisi Olabilir

Renk Körü Özel Güvenlik Görevlisi Olabilir

Yıllardır renk görme eksikliği bulunan ve özel güvenlik görevlisi hizmetinde çalışmak isteyen vatandaşlar 11.09.2011 tarih ve 28051 sayılı Resmi Gazete ile Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasını düzenleyen değişiklik ile rahat bir nefes aldılar.. Renk körü kişi özel güvenlik görevlisi olabilir.

Özel güvenlik hizmetlerini düzenleyen yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte, Özel Güvenlik görevlisi olmak için tam teşekküllü devlet hastanelerinden genel sağlık raporu kapsamında göz muayenesi sonucunda diskromatopsi (Kısmi Renk Körlüğü) teşhisi yapılan kişiler için sorun çözülmüş durumda.

Değişen yeni yönetmelikle birlikte özel güvenlik olabilme sağlık şartlarından göz bölümündeki renk körü olmamak şartı ve ortopedi bölümleri tamamı ile kanun madde ve metninden çıkarılmıştır.

Özel güvenlik görevlisi tarafından merak edilen silahlı yada silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek içinde renk körlüğü şartı aranmamaktadır. Kısmi renk körü olan bir özel güvenlik görevlisi silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olabilir!

Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasını yeni baştan düzenleyen yeni yönetmelik silah ruhsatı almak isteyen kısmi renk körleri içinde geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara 24.10.2011 tarihinde bir yazı ile tebliğ edildi.

26.06.2004 tarihinden bu yana yürürlükte olan Özel güvenlik görevlisi olacaklarda çalışma izni verilebilmesi aranan sağlık şartnamesi, 11.09.2011 tarihinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 18 nci maddesinde yapılan değişiklik ile düzenlendi.

ESKİ ÖZEL GÜVENLİK YASASI

5188 sayılı Kanun kapsamında çalışma izni alarak özel güvenlik görevlisi olacaklardan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenmektedir. Mezkur Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen, a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.” kriterlerine dikkat edilerek sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir

Leave a Comment