Renk Körlüğü Konusunda Gemi Adamlarının Durumu

SAĞLIK KURULLARINCA VERİLECEK GEMİ ADAMLARI SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESİNE ESAS OLAN SAĞLIK MUAYENESİNDE GEMİADAMI ADAYLARI VE GEMİ ADAMLARINDA ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE İLİŞKİN ESASLAR NELERDİR?

Görme Güverte Makine Yardımcı Sınıf Yat Sınıfı Balıkçı Sınıfı
GÖZ MUAYENESİ Görme Kapasitesi Uzak Görme:Göz muayenesi açısından gemi adamlarının uzak görmede hizmet içi standartları (İki göz görme toplamı en az);
Tashihli 16/20 11/20 11/20 16/20 16/20
Tashihsiz 16/20 11/20 11/20 16/20 16/20

Yardımcı sınıftan güverte yardımcı zabitleri güverte sınıfı gibi değerlendirilmektedir. Yakın Görme :Tashihli veya tashihsiz yakın görme tam olmalıdır. Renk Görme : Renk duyusu ölçme muayeneleri Anamalaskop, İschiara testi (renk körlüğü testi, renkli yün yumaklar veya renkli fener testleri ile yapılır. Bu testlerde renkleri ayırt edemeyenler mutlak renk körü kabul edilir. Mutlak renk körlüğü olan kişilere; yardımcı sınıfta aşçı, berber, kamarot, bilim adamı ve gemi katibi hariç tutulmak üzere “Gemi adamı Sağlık Raporları” verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.

Görme Düzeltmesi Tüm Gemiadamlığı sınıfları İçin!

  • Gözlükle düzeltme kabul edilir. Ancak gemide görev başında iken, gemi- adamı gözlüğünü takmak zorundadır.
  • Kontakt lens ile düzeltme kabul edilir. Ancak gemide görev başında iken, gemiadamı kontakt lenslerini takmak zorundadır.
  • Görevlerini yerine getirmek için gözlük kullananlar; gözlüklerinin bir yedeğini, kontakt lens kullanması gerekenler ise yeterli sayıda yedeğini gemide kolayca erişilebilir bir yerde bulunduracaklardır. İstenilen tandartların karşılanması için görme aletleri kullanma gereksinimi düzenlenen her belgeye ve uygunluk onayı üzerine kayıt edilecektir.

Görme Alanı
Rutin olmamakla birlikte glokom, retina ve görme yolları hastalıklarından şüphelenildiğinde değerlendirilebilir.

  • Santral skotom olmamalıdır
  • Her iki gözün periferik görme alanları toplamı 140 derece olmalıdır.
  • Derinlik Duyusu Normal olmalıdır.

Ptozis-Hemiptosiz

  • Görme derecesi ne olursa olsun bir veya iki gözünde kalıcı olan ve tedavi edilemeyen tam ptozisi olanlara Gemiadamları Sağlık Raporları” verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.
  • Ameliyatla düzeltilmiş veya ameliyatsız olarak hemiptozisi olanlarda, üst kapak kenarı primer pozisyonda iken pupillanın üst kenarına kadar iniyor fakat pupilla alanını engellemiyorsa “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilir. Diplopi ve Paralitik Şaşılığı Olanlara (Kalıcı olan ve tedavi edilemeyenler) Görme dereceleri ne olursa olsun “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Ancak geçici çift görmesi olan yada prizma ile tedavi olabilecek olanlar bu aşamaları geçirdikten sonra görevlerini yapabilirler.Şaşılığı mevcut olup da binoküler görmesi olan ve görme dereceleri göz muayenesinin uzak görme tablosundaki şartlara uygun olanlara “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilebilir. Afaki, Psödöfaki Bilateral ve unilateral afaklara görme derecelerine bakılmaksızın makine ve yardımcı sınıf dışında “Gemiadamı Sağlık Raporları” verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez.Bilateral veya unilateral psödofaklar tashihli veya tashihsiz uzak görme tablosundaki değerlere ve diğer maddelerdeki şartlara da uygun olması koşuluyla “Gemiadamı Sağlık Raporu” alabilirler.

Progresif Hastalıklar
Görmeyi zamanla azaltabilecek (makula dejenerasyonu, retinopatiler gibi) hastalıklarda görme durumu uzak görme tablosundaki şartlara uysa dahi “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilmez. Tedavisiz olan, sabit veya ilerleyen göz hastalıkları mevcut işilere de “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilmez. Denizde çalışmalarına müsaade edilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Ancak tedavisi mümkün hastalıklar (katarakt vb) uzak görme ve yakın görmesi şartlara uygun ise takip edilmesi şartıyla “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilir ve çalışmalarına müsaade edilir. Bu hastalarda uayenelerin tekrarı ve sıklığı ise uzman tabip tarafından belirlenir.
Gece Körlüğü Gece körlüğü olan kişilere “Gemiadamları Sağlık Raporları” verilmez; gemiadamı olarak çalışanların denizde çalışmalarına müsaade edilmez. Gece körlüğünden şüphelenilen kişilere “Karanlık Adaptasyon Testi-Mezoptometre” uygulanır. Renk Körlüğü ve kromojen kontakt lens konusunda soru ve sorunlarınız için, Ehliyet veya Gemi Adamı belgesi, Askeri liseler, özel güvenlik ve Polis Okulları istenen sağlık raporları konusunda tecrübelerimizden faydalanmak için bizden destek alabilirsiniz. Renk körlüğü lensleri kromojen kontakt lensler ile ilgili olarak müşteri servisimizden bilgi alabilirsiniz.

Renk Körlüğünün Teşhisi
Renk körlüğünün teşhis edilmesi veya ayrıca renk görme bozukluğunun çeşidinin belirlenebilmesi için testler bulunmaktadır. Renk körlüğünün teshis edilmesinde en basit yöntem, yün yumaklarını karıştırdıktan sonra hastadan renkli yün yumaklarını gruplandırarak ayırması istenir. Renk görme ile ilgili sorunu olan kişiler bu işlemi asla beceremez.Renk körlüğünün olup olmadığını anlayabilmek için İshihara ve Stilling adı verilen renk ayrım kartonları kullanılır. Renk kartonlarının içine renk körlüğünü açığa çıkaracak nitelikte, farklı renk ve çeşitlerde harf yada rakamlar yerleştirilmiştir. Renk algılamada problemli olan kişiler rakamları, harfleri ve şekilleri tanımlayamadıkları için renk körlüğü teşhisi konulmuş olur.