Diskromatopsi yani renk körlüğü ve renk görme eksikliği bulunan kişiler için askerlik mesleğine elverişlilik konusunda 08/10/1986 tarihli Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esastır. Yönetmeliğin esas amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tesbit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir.

Renk körlüğü konusunda bir probleminiz var ise yönetmeliği dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği; askeri personel, sivil personel ve askerlik görevi ile yükümlü vatandaşlar için geçerlidir.

Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Askerliğe elverişli olan adaylar sağlık ve diğer yetenekleri göz önünde bulundurularak yapılır.

1) Piyade Sınıfı: Sağlamlar ile arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

2) Topçu Sınıfı:
A – Sağlamlar,
B – Arızaları A dilimine girenler,
C – Kas ve iskelet sistemi gelişmiş olanlar, bu sınıfa verilir.
D – Sahra topçusuna ayrılacakların boyları 160 cm’den aşağı olmamalıdır.
E – Kulak zarları delik olanlar tercih edilir.

3) Hava Savunma Sınıfı: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

4) Tank ve Zırhlı Süvari Sınıfı:
A – Solunum, dolaşım ürogenital sistemleri ve özellikle büyük eklemleri sağlam olanlar,
B- (Değişik bent: 16/06/2008 – 2008/13831 S.Yön/7.mad) Her iki gözde görme derecesi ayrı ayrı tam olan ve diskromatopsi (Renk körlüğü) bulunmayanlar (Tank şoförlerinde tashihli görmesi her iki gözde ayrı ayrı tam olmak kaydıyla 1.00 diyoptriyi aşmayan, geri kalan tank personelinde 3.00 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi ve her çeşit astigmatizma kabul edilir.)
C – İşitmesi tam olan, kulaklarda yerleşmiş iltihaplı hastalıklar bulunmayanlar,
D – Sinir ve ruh sistemleri sağlam olanlar,
E – Bedenen ağır işlere dayanacak güçte olanlar,
F – Sindirim sisteminde göreve engel olacak iltihaplı hastalıklar, faal veya geçirilmiş mide ve barsak ülserleri bulunmayanlar,
G – Ağır işlere ve fizikî hareketlere engel derecede şişmanlığı bulunmayanlar,
H – Ayaklarında motor çalıştırmaya engel şekil bozuklukları, eklem yapışıklıkları ve bacaklarda varis bulunmayanlar,
I – Boyları 160 cm’den aşağı olmayanlar, bu sınıfa verilir.
J – Göz kapakları rahatsız olmak ve konjektiva hastalıkları, bu sınıfa verilmeye engeldir. Klostro-fobia (kapalı yerde bulunma fobisi) bulunanlar bu sınıfa alınmaz. Uzun müddet kapalı yerde kalmaya dayanıklı olanlar tercih edilir.

5) Süvari Sınıfı: Kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş bulunan, boyları 164 ilâ 172 cm arasında olan tam sağlamlar bu sınıfa verilir.

6) İstihkâm Sınıfı: Diskromatopsi (Renk körlüğü bulunmayan), sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

7) Muhabere Sınıfı: Görme ve işitme fonksiyonları sağlam olup, diğer sistemlerdeki sağlık nitelikleri A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

8) Ulaştırma Sınıfı: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

9) Sıhhiye Sınıfı: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

10) Kimya Sınıfı: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. Endüstri meslek lisesi, meslek lisesi veya teknik liseyi bitirmiş veya bitirmeden ayrılmış olanlara öncelik verilir.

11) (Değişik bent: 12/07/2010-2010/717 S.B.K Yön/1.md.) Ordudonatım, İkmal ve Bakım: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

12) Mızıka (Bando) Sınıfı: Dişleri muntazam, dudakları ince olanlar ve solunum sistemi sağlam olanlar bu sınıfa verilir. Saz, caz ve diğer müzik aletlerinden birini çalabilenlere öncelik verilir.

13) Jandarma Sınıfı: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler, kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş olanlar, gö z, kulak, burun ve boğazları sağlam olan, kekemeliği olmayanlar, boyları 165 cm’den yukarı bulunanlar, bu sınıfa verilir.

14) Şoför Sınıfı: Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erler:

A – Trafik ehliyetnameleri için sağlık nitelikleri, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tespit edilir.
B – Türk Silâhlı Kuvvetleri motorlu araçları için verilecek şoför ehliyetnamelerinde sağlık nitelikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının “Şoför Eğitimi Devamlı Talimatı”na göre tespit edilir.
C – Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden alınan ehliyetnameleri bulunan şoförlerin ayrıca askerî hastahanelerin sağlık kurullarından rapor almasına ihtiyaç yoktur.
D – Şoför olacak erlerin sağlık nitelikleri:

(a) Göz:
(I) Görmeleri iki gözde de ayrı ayrı 0,7’den az olmayanlar,
(II) Gece görüşleri ve görme alanları normal olanlar,
(III) Göz hareketleri normal olup çift görmesi olmayanlar,
(IV) Diskromatopsi, albinismus, nistagmus ve kapak hastalığı (entropium, ektropium ve benzeri) bulunmayanlar,
(V) Refraksiyon kusuru -3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olanlar, askerî şoför olarak yetiştirilirler.
(VI) (Değişik kısım: 16/06/2008 – 2008/13831 S.Yön/7.mad) Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erbaş ve erlerde gözlükle düzeltme kabul edilir, ancak araç kullanırken gözlük takmaları zorunludur. Gözlüğü yanında bulunmayanlar (zırhlı ve paletli araç kullanan personelin kask takma durumları hariç) araç kullanamazlar.

15) Komando Sınıfı: Kendi beyanı ve doktor muayenesi ile sağlam olanlardan; kas ve iskelet sistemi iyi gelişmiş bulunanlar, çevik olanlar, yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, refleksleri kuvvetli olanlar, görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından ve sağlık kurulundan geçirilmek kaydıyla seçilirler.

Yukarıda bulunan askerlik sınıflandırmasında asıl konumuz olan renk körlüğü ve refraksiyon (Kırma kusurları) kusurları açısından aktarmaya çalıştık..

Askeri liselere başvuracak öğrenci adayları ve öğrencilerde aranan sağlık yetenekleri adayların sağlık kurulu muayeneleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen askeri hastanelerde yapılmaktadır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî okullarına alınacak öğrenci adayları, tam sağlam olmalı ve diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmamalıdır.

Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile astsubay meslek yüksek okulları hariç olmak üzere, üniversite fakültelerine veya yüksek okullara alınacak askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar bu okullara girmeye engel değildir.

İlk sınıflandırma muayeneleri sırasında diskromatopsi tespit edilenler aşağıda (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde gösterilen sınıf ve branşlara ayrılamazlar. Diskromatopsi tespit edilen subay ve astsubaylara sınıf değişikliği uygulanmaz, kendi sınıflarının uygun kadro yerlerinde görevlendirilirler. Uçucu personele 72 nci madde hükümleri uygulanır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılacak yükümlülerde; Gözlerinde diplopi, hemerolopi bulunanlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na verilmezler.

Denizaltı görevinin özellikleri gözönünde tutularak; Bu sınıfa ayrılacak bütün personelin görme kuvveti tam olmalıdır. Denizaltı sınıfına girdikten sonra bu hizmete devam için gözlükle düzeltmeden önce bir gözde görme 7/10 iken diğerinde 6/10’dan aşağı görmesi bulunanlar denizaltı hizmetinde çalıştırılamazlar. Bunlar denizüstü gemilerinde veya Deniz Kuvvetlerinin kara teşkillerinde görevlendirilirler. Renk Görme: Diskromatopsi ( Renk Körlüğü ) bulunmamalıdır.

Hava Kuvvetlerine ayrılacak erlerin sınıf, branş ve ihtisaslarına göre sağlık niteliklerinde Göz hareketleri ve görme alanları normal olmalı ve Diskromatopsi (Renk körlüğü) bulunmamalı.

Pilot, Silah sistem ve Uçuş Ekibi Personelinin sağlık yetenekleri kapsamında uçucu personelde diskromatopsi bulunmaz. Diskromatopsi tespit edilenler yeniden sınıflandırılırlar. Diskromatopsi muayenesinde standart renk görme testinin (ıshıhara) her bir sayfasına 3 ilâ 5 saniye bakarak en az 14 kart görmek şartıyla 2 veya daha az yanlış yapanlar sağlam kabul edilir.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına yetiştirilenler hariç olmak üzere fakülte veya yüksekokul mezunlarından yahut yedek subaylardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli veya muvazzaf subay veya astsubay olarak istihdam edileceklerde istihdam edilecekler adaylarda diskromatopsi bulunmamalıdır ve her iki gözde tashihli görmeleri tam olmalıdır.

Renk körlüğü ve askerlik konusunda, renk körlüğü askerliğe engel mi? sorularınıza ayrıntılı bir cevap bulmak isterseniz aşağıda bulunan link üzerinden tam yönetmeliğe ulaşabilirsiniz!

Askerliğe Elverişlilik Kriterleri