keratokonus tedavisi

Keratokonus göz hastalığında rahatsızlığın dönemine göre değişik keratokonus tedavisi yöntemleri yapılır. Hafif miyopi ve astigmatizmanın bulunduğu erken dönemde gözlükle hasta net görebilir. Hastalık ilerlediğinde artık gözlükle net görüş sağlanamaz duruma gelir. Bu dönemde özel keratokonus lensi seçeneklerinden (gaz geçirgen kontakt lensler) faydalanılır. Hastalar kontakt lens takabildikleri ve görme dereceleri yeterli seviyede kaldığı sürece ameliyata gerek yoktur. Hastalığın ileri dönemlerinde görme derecesi düşer ve kontakt lens takılamaz hale gelir. Bu dönemde ameliyat gerekli hale gelir. İstatistikler, keratokonus hastalığı bulunan kişilerde sadece % 20’sinde ameliyat gerektiğini göstermektedir. Söz konusu ameliyat, deforme olan merkezi korneanın yerine sağlam bir korneanın nakledilmesidir. Tıbbı adı keratoplasti veya kornea transplantasyonu olan bu ameliyat halk arasında yanlış olarak “göz nakli” ismiyle bilinmektedir. Bu ameliyat bir organ nakli olamayıp doku naklidir. Kornea tabakası (gözün saydam tabakası) damarsız bir doku olduğu nedeni ile doku reddi organ nakillerine göre çok azdır.

Gözümüzün en ön tabakasını kornea denilen saydam tabaka oluşturur. Kornea tabakası; cisimleri net olarak görebilmemizi sağlayan, gözün kırma derecesini belirler. Kornea normalde belirli bir dışbükeyliğe sahiptir. Keratokonus hastalarında ise korneanın dışa doğru olan şişkinlik miktarı giderek artar, yani kornea öne doğru sarkar. Doğuştan kazanılan bir özellik olarak kornea dış bükeyliğindeki artış, keratokonus hastalarında düzensiz astigmata neden olur. Bu gruptaki hastalarda meydana gelen astigmat, kornea yüzeyinin üst ve alt kadranında simetrik olmadığı, gözlük camları ile tam düzeltilemediği için kontakt lens faydalı olabilir.

Orta seviyede keratokonus’ta genellikle gözlük numaraları yükselir, ancak bu yüksek numaraya rağmen hastanın görme kalitesi de orta seviyelerdedir. Bazı keratokonus hastaları gözlükle idare edebilir durumda olabilir. Ancak keratokonus’ta gözlükle görme asla yeterli değildir. Sert lensler, gas permeable lensler, hybrid melez lensler yada Özel yumuşak keratokonus lensleri ile iyi bir görme sağlanabilmektedir. Bazı durumlarda keratokonus tedavisi yönteminde kornea geometrisine uygun lensi bulmak için hasta ve doktorunda sabırlı olması gerekmektedir. Keratokonus hastalarında kontakt lens seçeneği ilerleyen teknoloji ile birlikte iyi bir alternatiftir.

  • Gözlükle keratokonus tedavisi
  • Kontakt lensle keratokonus tedavisi
  • Cross-linking tedavisi (Çapraz bağlama ile keratokonus tedavisi), 1998 yılından beri uygulanmaktadır. Bu tedavinin amacı, korneada kollajenler arasındaki bağları güçlendirerek, korneayı daha dayanıklı hale getirmektir. Direnci artan korneanın öne doğru sivrileşmesi durmakta/çok yavaşlamaktadır. Çapraz bağlama keratokonus tedavisi uygulanan hastaların yaklaşık %50’sinde ise kornea 2-3 numara düzleşmektedir.
  • Kornea içi halka tedavisi keratokonus ilerlemesini durdurmaz. Keratokonuslu gözlerde kornea içi halka uygulandıktan sonra gözün tamamen düzeleceği ve gözlüksüz tam görüleceği beklentisi olmamalıdır. INTACS sonrası kornea sivriliği azalır, göz numaraları düşer, gözlüksüz ve gözlüklü görme keskinliği artabilmekte olup, fakat asla kırma kusuru numaraları tam sıfıra düşecek anlamına gelmemektedir. INTACS’lı göze istenirse kontakt lens takılabilir.
  • Kornea nakli

Keratokonus göz hastalığında hastaya vizyon kazandırmak amacı ile lens kullanımı etkili keratokonus tedavi seçeneklerinde en önemlisi olarak adlandırılabilir. Başlangıç, orta seviye ve belirli bir kademeye kadar ileri derece keratokonus vakalarında keratokonus lensleri kullanımı tüm dünyada yaygındır. Keratokonus ile oluşan düzensiz kornea saydam tabakası üzerinde vizyon düzeltme ve hastalığın ilerlemesine engel olmak amacı ile sert lens, gaz geçirgen sert lens, hybrid lens (hibrid lens orta gaz geçirgen, kenarlar yumuşak), Skleral lens (Scleral tüm korneayı kaplayan lens, yumuşak keratokonus lensi ve kişiye özel üretilen lens çeşitleri sadece hafif ve orta şiddetli keratokonus göz vakalarında tedavi amacı ile kullanılmaktadır.

Keratokonus tedavisinde kullanılan gaz geçirgen sert lensler yumuşak lens teknolojilerinin ilerlemesi ile birlikte şu an için biraz daha az tercih edilir bir durumda olduğu söylenilsede, görme performansı açısından mükemmel sayılan gas geçirgen sert lenslerin fiyat açısından uygun olmaları daha az maliyetle keratokonus tedavisi imkanı sağlarlar.

Hafif derecede hastalık başlangıcında keratokonus tedavisi gözlük veya yumuşak toric lens ile görüşün sağlandığı zamandan sonra, hastalığın ilerki safhalarında gaz geçirgen lensler alternatif olarak denenir. Gaz geçirgen sert lenslerin yüksek kırma gücü kapasitesi ile görme sağlanır. Fakat gaz geçirgen sert lenslerin vizyonu iyi olmasına rağmen konfor açısından sorun olabilir.

yün cami halıları
mide küçültme
mide küçültme ameliyatı
mide küçültme
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir. Bu kapılarla dış avlunun cümle kapısı, ozamana kadar benzeri görülmemiş bronz kapılardır. Kubbeden aşağı doğru indikçe mekan yayılmaktadır. Bu piramidel yükselme ve yayılma sonucunda göz yanlara ve yukarıya doğru aynı mesafelere ulaşmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, mekanın neresinde olursanız olun, bütün mekana hakim görüş sağlarsınız. Kubbe yaklaşık olarak 43 metre yükseklikte ve köşeleri pandantifle doldurulmuş 4 muazzam kemer üzerine oturtulmaktadır. Caminin su basmanı üzerinde olması ve kubbe yüksekliği nedeniyle pencereleri oldukça fazladır. Böylece caminin içini süsleyen binlerce çini ve kalem işleri tatlı ışık altında görülmektedir. Caminin içindeki en önemli unsur, ince işçilikle yontulmuş mermerden yapılma mihraptır. Bitişik duvarları, seramik çinilerle kaplanmıştır fakat çevresindeki çok sayıdaki pencere onu daha az ihtişamlı gösterir. Mihrabın sağında, Caminin en kalabalık halinde dahi olsa, herkesin imamı rahatça duyabileceği şekilde dekore edilmiş mimber bulunur. Caminin içi her katında alçak düzeyde olmak üzere 50 farklı lale deseninden üretilmiş 20binden fazla çini ile döşenmiştir. Alt seviyelerdeki çiniler, geleneksel galerideki çinilerin desenleri çiçekler meyveler ve servilerle gösterişli ve ihtişamlıdır.
Onlarca birbirinden farklı ribon çeşidiyle firmamız, sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlardan vermeyi amaçlıyor.