Glokom nedir?

Glokom, göz içi basıncı yükselmesi veya buna bağlı fonksiyonel bozuklukların görme alanı kaybı gibi, doku tahribatlarının papilada atrofi ve çukurluk ortaya çıkmasıdır. Göz küresinin duvarları, esnek olmayan, kornea ve sıkleradan oluşmaktadır. Bu nedenle göz içi dokularının hacimlerinin artması, göz içi basıncının artmasına yol açar. Kontakt lens ve vitrenin hacim değişiklikleri çok azdır.

İçi kamaralar sıvısı ile dolu olan ön kamaranın hacim değişiklikleri göz içi basıncını doğrudan etkiler. Ön ve arka kamaraları dolduran kamaralar sıvısı korpus siliyareden üretildikten sonra büyük bir kısmı pupilla alanından ön kamaraya diğer kısmıda vitreye geçer. Ön kamaradaki sıvı iridokorneen açıdaki trabekulum ve Schlemm kanalı yolu ile gözü terkeder buraya kadar % 75. Geriye Kalan % 25 lik sıvı ise korpus siliyare-süprakorodiyen aralık, retine-koroid yoluyla genel kan dolaşımına karışmaktadır.

Parmakla Glokom Ölçme

Hasta aşağıya doğru bakarken göz doktoru iki elinin işaret parmaklarıyla gözkapağının üstünden flüktüasyon arar gibi göz küresine palpasyon yapar. Glokom muayenesinde parmakla ölçme yöntemi kabaca göz içi basıncı hakkında fikir vermektedir.

İndentasyon Tonometri

Hasta arka üstü pozisyonda yatarken gözüne anestezik bir ilaç damlatılır. Schiötz tonometre aleti korne üstüne oturtularak aletin içinde bulunan 5 gr, 10 gr veya 10 gr madeni pistonun korneayı ne kadar çökerteceği ölçülür. Göz içi basıncının düşük olduğu durumlarda korneanın çökme oranı fazla, göz içi basıncının yüksek olduğu durumlarda korneada çökme az olacaktır. Bu yöntemle glokom göz tansiyonu ölçme metodu artık uygulanmayan bir göz içi basıncı ölçme yöntemidir. Sklera sertliği yanıltıcı sapmalara neden olduğu için terkedilmiş bir göz içi basıncı ölçme metodudur.

Pnömotonometri

Korneaya hava püskürtülerek korneada havanın korneayı çökertme oranı ölçülerek göz içi basıncının ölçüldüğü sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Havalı Aplanasyon Tonometrisi

Göz içi basıncının ölçülmesi için çok kısa bir süre içinde korneada hava ile düzleştirilme yapılır. Bu yöntemi pnömotonometri ile göz içi basıncı ölçmeye benzerlik göstermektedir. Pnömotonometride kornea çökertilir, havalı aplanasyon yönteminde ise düzleştirilmek suretiyle göziçi basıncı ölçülür. Basit glokomda göz içi basıncını ilk önce ilaçlarla glokom tedavisi yapılır. Damla tedavisi’nin yeterli olmadığı durumlarda laser trabeküplasti uygulanır. Bu iki yöntem ile göz içi basıncının düşürülemediği görme alanı kayıplarının yaşandığı ve papilla çukurluğunun artmaya devam ettiği durumlarda ise cerrahi tedavi uygulanır.

Yeni Glokom Tedavileri

Mikro işlemcili nano kontakt lens yeni bir buluş olarak tıp dünyasının hizmetinde.. Dünya Sağlık Örgütü glokom hastalığının körlüğe sebep olmada dünya çapında en önemli ikinci etken olduğunu açıkladı. Göz içinde basıncı ölçen nitelikte lens yapılması için akıllı smart çalışmalar başladı. Akıllı kontakt lens içinde bulunan organik polimer sayesinde sensör vazifesi görebilecek. Otomatik sensör glokom hastalarının ilaçlarını kullanmadaki gösterdiği unutkanlığı önleyecek gibi görünüyor.

Mikro ajanlar sayesinde göz içi basıncı arttığı anda kornea yüzeyinde bulunan lens kırmızı rengine dönerek glokom hastasını uyaracak. Ayrıca kornea üzerinde çalışarak göz içi basıncını raporlama yeteneğine sahip olacak. Glokom hastaları için gerçekten çok önemli bir çalışma. Ayrıca nano teknoloji ürünü lensler korneada düzenli çalışarak artan göz içi basıncını düşürebilecek ve baskıları minimuma indirecek özelliklerde yapılacak. Smart lens glokomu izleyerek, antibiyotik parçacıkları ile göz içi basıncını düzenleyebilerek, yakın gelecekte körlüğü önleyecek.

Mühendisliğin sınırlarını zorlarken retinaya görüntü iletebilen nano mikro işlemcili kontakt lens prototipleri mikro işlemcili nano teknoloji sayesinde televizyon, video ve video oyunları retinaya gönderilebiliyor. Yakın gelecekte tv ekranına yakın olabilmek için uğraşmanıza gerek olmayacak..

Leave a Comment